Marrie123 » Specials » Eindexamen
Marrie123: Informatie van A tot Z

Informatie over eindexamens in 2017 en 2018

De eindexamenperiode is een spannende periode voor vmbo-, havo- en vwo-scholieren uit de respectievelijk vierde, vijfde en zesde klas. Over een periode van zo'n twee weken in mei worden de verschillende eindexamens afgenomen. Indien nodig kunnen scholieren een eindexamen maken of herkansen in de tweede tijdvakperiode, die begint na de uitslag van de eerste tijdvakexamens, in juni. Op basis van de resultaten van de eindexamens, de schoolexamens, en voor vwo-scholieren de rekentoets samen wordt besloten of een scholier zijn felbegeerde diploma behaald heeft.

Eindexamenperiode

De eindexamenperiode vindt jaarlijks plaats in de tweede helft van de maand mei, vaak direct aansluitend aan de meivakantie. De periode duurt, afhankelijk van hoe feestdagen als hemelvaart en Pinksteren in het betreffende jaar vallen, tot eind mei of begin juni. Dagelijks staan maximaal twee eindexamens op de planning. De uitslag van de eindexamens volgt ongeveer twee weken na het laatste examen. Kort daarop begint het tweede tijdvak, waarin leerlingen gemiste examens (bijvoorbeeld door ziekte) alsnog kunnen maken of een examen kunnen herkansen om zo te proberen het eindresultaat te verbeteren.

Verschillen vmbo, havo en vwo

De vakken waarin eindexamen gedaan kan worden en de vakken die per dag afgenomen worden verschillen voor vmbo-, havo- en vwo-scholieren. De examens voor havo- en vwo-scholieren duren over het algemeen wat langer dan die voor vmbo-scholieren. Ook binnen de verschillende stromingen van het vmbo wisselen het rooster en de duur van de examens.

Rekentoets

De rekentoets, die in principe voorafgaand aan de eindexamenperiode wordt afgenomen, is verplicht, maar alleen deel van de examenuitslag voor vwo-scholieren. Voor deze leerlingen is de rekentoets vanaf het schooljaar 2015/2016 namelijk een van de vier kernvakken, naast Engels, Nederlands en wiskunde. Om te kunnen slagen mag een scholier voor slechts een van deze vier kernvakken een 5 (dus tenminste 4.5) halen, de overige drie vakken moeten afgesloten worden met een 6 (dus tenminste 5.5) of hoger.
Eindexamen 2018 havo: rooster, slagingseisen en uitslag

Eindexamen 2018 havo: rooster, slagingseisen en uitslag

In mei 2018 zullen de eindexamens voor havo-scholieren weer beginnen. De examenperiode begint met de eerste tijdvak-examens, die afgenomen zullen worden tussen maandag 14 mei en dinsdag 29 mei 2018. I…
Eindexamen 2018: Rooster voor vmbo, havo en vwo

Eindexamen 2018: Rooster voor vmbo, havo en vwo

In mei 2018 vinden weer de eindexamens voor middelbare scholieren van het vmbo, de havo en het vwo plaats; zoals elk jaar een spannende tijd voor de jongeren. Om je optimaal te kunnen voorbereiden is…
Gepubliceerd door Marrie123 op 18-04-2017, laatst gewijzigd op 19-04-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/wat-houdt-de-kernvakkenregel-voor/2017
  • https://www.examenblad.nl/onderwerp/rekentoets-vo/2017
Schrijf mee!