Marrie123 » Specials » Werken als jongere
Marrie123: Informatie van A tot Z

Werken als 13 tot 17-jarige: De regels en het minimumloon

Werken als 13 tot 17-jarige: De regels en het minimumloon Veel jongeren hebben een bijbaantje. In de Nederlandse wet staat omschreven hoeveel uur een jongere maximaal mag werken en de tijden waarop arbeid verricht mag worden. Hierbij geldt, hoe jonger de jongere, hoe minder er gewerkt mag worden. Tevens verschilt het soort werk dat verricht mag worden per leeftijd.
In Nederland is het soort werk dat een minderjarige mag verrichten, de tijden waarop een jongere mag werken en het minimumloon dat de jongere hiermee verdient in de wet geregeld. De hiervoor genoemde zaken zijn afhankelijk van leeftijd en verschillen voor jongeren in de leeftijd tussen de 13 en 17 jaar. Tevens wordt er vanaf 15 jaar onderscheid gemaakt tussen leerplichtige en niet of gedeeltelijke leerplichtige jongeren.

Inspectie SZW

De inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) houdt in de gaten of werkgevers zich daadwerkelijk aan de regels voor minderjarige werknemers houden. Wanneer een jongere vindt dat het werk dat hij moet verrichten, de tijden waarop hij moet werken of het loon dat hij verdient niet in overeenstemming zijn met de wet, kan hij dit bespreken met zijn werkgever. Wanneer de werkgever niet op de klacht van de jongere in gaat, kan de jongere (al dan niet anoniem) een klacht indienen bij de inspectie SZW.

Meerderjarig?

Vanaf de leeftijd van 18 jaar gelden de algemene regels voor volwassene werknemers zoals opgenomen in de Nederlandse wet. Het minimumloon neemt nog wel toe, totdat de leeftijd van 23 jaar is bereikt.

Hier een overzicht van het soort werk dat toegestaan, de arbeidstijden en het minimumloon voor 13- tot 17-jarigen.
Werken als 13 of 14-jarige: Soort werk, werktijden en loon

Werken als 13 of 14-jarige: Soort werk, werktijden en loon

Veel jongeren hebben een bijbaantje. De hoeveelheid uren dat een jongere mag werken en de tijden waarop arbeid verricht mag worden zijn opgenomen in de Nederlandse wet. Hierbij geldt, hoe jonger de jo…
Werken als 15-jarige: Soort werk, arbeidstijden en loon

Werken als 15-jarige: Soort werk, arbeidstijden en loon

Veel jongeren hebben een bijbaantje. De hoeveelheid uren dat een jongere mag werken en de tijden waarop arbeid verricht mag worden zijn opgenomen in de Nederlandse wet. Hierbij geldt, hoe jonger de jo…
Werken als 16-jarige: Soort werk, arbeidstijden en loon

Werken als 16-jarige: Soort werk, arbeidstijden en loon

Veel jongeren hebben een (bij)baantje. De hoeveelheid uren dat een jongere mag werken en de tijden waarop arbeid verricht mag worden zijn opgenomen in de Nederlandse wet. Hierbij geldt, hoe jonger de…
Werken als 17-jarige: Soort werk, arbeidstijden en loon

Werken als 17-jarige: Soort werk, arbeidstijden en loon

Veel jongeren hebben een bijbaantje. In de Nederlandse wet staat omschreven hoeveel uur een jongere maximaal mag werken en de tijden waarop arbeid verricht mag worden. Hierbij geldt, hoe jonger de jon…
Gepubliceerd door Marrie123 op 02-12-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • www.rijksoverheid.nl
  • www.loonwijzer.nl
Schrijf mee!